Altres formacions

ASSESSORAMENTS

 • Gènere i feminismes
 • Acompanyaments per a la sostenibilitat dels equips
 • Gestió de projectes
 • Detecció, prevenció i abordatge de violències masclistes

ALTRES FORMACIONS

Toggle tancat
Gènere i feminismes
 • Introducció de la perspectiva de gènere a la nostra entitat/empresa
 • Creació i implantació d’un protocol de prevenció davant violència i abusos masclistes
 • Intervencions educatives en grups no mixtes
 • Reunions amb perspectiva de gènere
 • Gestió de les violències masclistes
 • Història dels feminismes
 • Coeducació
 • Patis coeducatius
 • Grups no-mixtes
 • Apoderament femení
 • Masculinitats
 • Gestió de les cures
 • Interseccionalitat
Acompanyament per la sostenibilitat dels equips
 • Mediació i resolució de conflictes
 • Lideratge d’equips
 • Direcció de reunions
 • Salut emocional dins de l’equip
 • Gestió de les cueres dins de l’equip
Atenció a les diversitats
 • Introducció de la perspectiva de gènere a la nostra entitat/empresa
 • Creació i implantació d’un protocol de prevenció davant violència i abusos masclistes
 • Intervencions educatives en grups no mixtes
 • Reunions amb perspectiva de gènere
 • Gestió de les violències masclistes
 • Història dels feminismes
 • Coeducació
 • Patis coeducatius
 • Grups no-mixtes
 • Apoderament femení
 • Masculinitats
 • Gestió de les cures
 • Interseccionalitat
Models pedagògics i noves tendències de l'educació
 • Elaboració, execució i avaluació d’objectius
 • Treball per projectes
 • Elaboració, gestió i avaluació de projectes educatius i/o de centre
 • Tècniques d’animació grupal
 • Educació emocional
 • Adaptar el projecte educatiu a l’entorn social
Promoció de la salut en l'àmbit educatiu
 • ASI (Abús sexual infantil)
 • Bullying i/o ciberbullying
 • Adolescència i sexualitat
 • Manipulació d’aliments
 • Primers auxilis
 • Educació emocional
Tècniques d'animació
 • Jocs i dinàmiques 
 • Expressió musical
 • Expressió corporal
 • Expressió artística
 • Guia de grups per muntanya (excursionisme)
 • Maquillatge
 • Clown
Gestió de projectes
 • Marc jurídic i legislatiu del lleure educatiu
 • Coordinació d’extraescolars/menjadors
 • Estratègies comunicatives per al nostre projecte educatiu
 • Protecció de dades a les entitats
 • Fiscalitat i gestió laboral a les entitats sense ànim de lucre
 • Comptabilitat bàsica
 • Economia social i solidària
 • Gestió de Casal d’estiu, extraescolars, colònies…
 • Com demanar, preparar i justificar una subvenció?
 • Com preparar un projecte per obtenir ingressos?
 • Confecció i elaboració de memòries de gestió
 • Evitar les reunions plom! Dinamització de juntes, assemblees…
 • Reunions Rodones (Perspectiva de Gènere, diversitat…)
 • Com parlar en públic, gestió de la comunicació verbal