Curs de vetllador/a

El curs de vetllador/a és la formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa amb infants amb Necessitats Educatives Especials.

Els objectius del curs són:

 • Sensibilitzar les persones que fan el curs en el marc de la diversitat funcional
 • Donar un petit marc teòric sobre educació especial i de les tasques i funcions del vetllador/a d’infants amb NEE, en àmbits d’educació formal i no-formal.
 • Donar eines per tractar de forma adequada a les persones amb diferents tipus de diversitat funcional
 • Saber adaptar activitats per tal que els infants i joves amb NEE puguin participar
 • Donar eines per trobar l’equilibri i arribar a la inclusió real als espais de lleure i a les escoles on treballin com a vetlladors/es
 • Capacitar els participants en les competències bàsiques per fer de vetllador/a d’infants amb NEE, en àmbits d’educació formal i no-formal.
 • Reflexionar sobre la importància del treball conjunt entre tots els agents implicats.

L’alumnat que supera el curs obté el diploma oficial de Vetllador/a d’infants amb NEE, expedit per l’Aula d’Esplai del Vallès* que certifica l’assistència i aprofitament del curs.

*Escola de formació reconeguda per la Generalitat de Catalunya (DGJ) amb número de registre 6.

El curs de formació té una durada total de 20h i s’estructura de la següent manera:

BLOC 1: SENSIBILITZACIÓ I TREBALL (4h)

 1. El vetllador/a, marc legal
 2. Diferència entre integració i inclusió
 3. Anàlisi social actual sobre la diversitat funcional

 BLOC 2: DIVERSITAT FUNCIONAL (8h)

 1. Tipus de diversitat funcional freqüent
 • Psíquiques: TDAH I TEA
 • Físiques
 • Sensorials
 • Intel.lectuals
 1. Perfil de les famílies i tipus de col·laboració indicada amb els agents educatius

BLOC 3: ELS INFANTS, COM ACTUAR? (4h)

 1. Les conductes disruptives
 2. Actuació dels monitors/es:  Educació emocional i diversitat funcional
 3. Sensibilització dels infants

 BLOC 4: ACTIVITATS (4h)

 1. Quines activitats podem dur a terme
 2. Les activitats adaptades
 3. Sistemes de comunicació alternativa
Curs de Vetllador octubre 2023

INFORMACIÓ DEL CURS

Data límit inscripció: 16/10/2023 (o fins a exhaurir places)

Dates: 21 i 28 d’octubre de 2023

Horari del curs: de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 20.00 h.

Lloc: Aula del Vallès. C/ Major, 70 (08208 Sabadell)

Preu: 90 €

Edat mínima: 18 anys

 

FORMULARI DE REGISTRE

Un cop hagis complert les dades del formulari, s’obrirà una pàgina per fer el pagament.